USŁUGI


krótkie terminy realizacji usług serwisowych i dostaw części zamiennych

wysoko wykwalifikowany i przeszkolony personel techniczny

wedłużenie czasu pracy działu serwisu i ułatwiony kontakt telefoniczny dla natychmistowego wsparcia

Serwis

 • natychmiastową pomoc i poradę telefoniczną specjalisty w nagłych awariach
 • usługę wykwalifikowanych techników mechaników, elektroników w zakresie napraw, remontów, okresowych przeglądów i szkoleń w krótkich terminach indywidualnie ustalanych ze zgłaszającym
 • zryczałtowany koszt dojazdu bez względu na przejechane kilometry i czas jazdy technika
 • konkurencyjne ceny za godziny pracy technika

Częsci zamienne

 • List item
 • możliwość zamówienia niestandardowych części
 • szybkie terminy realizacji
 • konkurencyjne ceny

Warunki świadczenia usług

 • sposób dostarczenia narzędzi: do ustalenia
 • czas oczekiwania na zwrot narzędzi po wykonaniu usługi: do 3-5 dni roboczych od daty odbioru (w przypadku regeneracji nietypowych narzędzi czas może ulec wydłużeniu po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem Kupującego)
 • warunki płatności: do ustalenia