FINANSOWANIE

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi oraz dbając o czas i ekonomiczne korzyści naszych Klientów proponujemy rozwiązania w zakresie finansowania oferowanych przez nas maszyn i urządzeń. W ofercie posiadamy produkty instytucji finansowych dedykowane dla branży produkcji wyrobów z drewna w formie Leasingu oraz Pożyczki dla Klientów realizująych zakup przy udziale dotacji unijnych. Nasz specjalista mając na uwadze interes naszych Klientów kładzie szczególny nacisk na dopasowanie rozwiązania finansowego indywidualnie do każdego z nabywców. Wypracowane z wybranymi, wieloletnimy partnerami finansowymi warunki współpracy gwarantują naszym Klientom szybką i bezproblemową realizację transakcji na preferncyjncyh warunkach.Finansowaniu podlegają wszystkie maszyny nowe i używane z oferty ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Proponujemy finansowanie od 0% udziału własnego na maszyny nowe oraz 5 % na maszyny używane. Maksymalny poziom opłaty wstępnej w przypadku zarówno maszyn nowych jak i używanych wynosi 45%.
Dla Klientów gotowych przeznaczyć do leasingu 45% wartości przedmiotu umowy, jesteśmy w stanie zaproponować leasing 100% bez odsetek! Propozycja obejmuje wszystkie nowe maszyny z naszej oferty. Wymogiem koniecznym jest zawarcie umowy na okres finansowania 3 lat.
Dostępne waluty finansowania to standardowo PLN oraz EUR w wariancie: denominowanym – umowa zostaje zawarta w walucie EUR, natomiast wszystkie raty miesięczne wraz z wykupem są płatne w PLN, ich wartość jest określana każdorazowo po przeliczeniu po aktualnym kursie EUR; niedenominowanym – umowa zostaje zawarta w walucie EUR, spłata wszystkich płatności leasingowych następuje również w EUR bez przeliczeń kursowych, co jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym dla Klientów posiadających przychody w walucie EUR. Na życzenie Klienta istnieje również możliwość zawarcia umowy w walucie CHF – frank szwajcarski.
W celu maksymalnego uproszczenia procesu przyznania leasingu dla umów gdzie zaangażowanie Klienta(wartość maszyny-opłata wstępna) nie przekracza 50.000 EUR funkcjonuje procedura uproszczona, w której ze trony Klienta wymagane jest przedstawienie jedynie dowodu osobistego bez dokumentów finansowych i wypełniania wniosków. Minimalna opłata wstępna w procedurze uproszczonej wynosi 10%
Dla Klientów gotowych przeznaczyć do leasingu 45% wartości przedmiotu umowy, jesteśmy w stanie zaproponować leasing 100% bez odsetek! Propozycja obejmuje wszystkie nowe maszyny z naszej oferty. Wymogiem koniecznym jest zawarcie umowy na okres finansowania 3 lat.

POŻYCZKA

Zaletę tego rozwiązania w stosunku do leasingu przy inwestycjach współfinansowanych z funduszy europejskich jest fakt że finansowane aktywa są własnością Klienta co jest warunkiem koniecznym w większości projektów.Oferty finansowania

FreshMail.pl