Niezwykłe centrum do produkcji okien

Walory tego centrum obróbczego to w pełni zautomatyzowana produkcja okien, wysoka wydajność, duża precyzja obróbki, wszechstronność i zwartość maszyny. Obróbki z kilku tradycyjnych maszyn skoncentrowane są w jednej maszynie, obsługiwanej przez jednego operatora, który może jednocześnie sklejać okna. Produkcja i obróbka dowolnych profili, to walory centrum obróbczego WOODPECKER 25 włoskiej firmy SAOMAD do produkcji okien, […]

Saomad

Walory tego centrum obróbczego to w pełni zautomatyzowana produkcja okien, wysoka wydajność, duża precyzja obróbki, wszechstronność i zwartość maszyny. Obróbki z kilku tradycyjnych maszyn skoncentrowane są w jednej maszynie, obsługiwanej przez jednego operatora, który może jednocześnie sklejać okna.

Produkcja i obróbka dowolnych profili, to walory centrum obróbczego WOODPECKER 25 włoskiej firmy SAOMAD do produkcji okien, które skłaniają producentów do jego zakupu. Wszak elementy schodzące z maszyny są doskonale przygotowane do montażu. W tradycyjnym rozwiązaniu taki element jest wykonywany przez kilka maszyn i całość obrabiana jest obwiedniowo. Operator centrum WoodPecker 25 jedynie podaje przygotowaną na wymiar kantówkę i odbiera w pełni gotowe elementy nietypowych modeli stolarki, które mogą być przez niego jednocześnie sklejane. Przerwy i martwe czasy w cyklu obróbki są praktycznie wyeliminowane w wyniku skonsolidowania w jednej maszynie prędkości, specyfiki i dużej wydajności produkcji, bez potrzeby przenoszenia elementów z jednej maszyny na drugą, z jednym chwytem elementu w celu wykonania różnych obróbek.

WOODPECKER 25

Kilka operacji na jednej maszynie – Do tych walorów trzeba dodać wyeliminowanie przerw i martwych czasów w cyklu obróbki i możliwość produkcji oraz obróbki dowolnego kształtu okien i drzwi oraz frontów mebli – mówi Karol Świątkowski, doradca techniczny w firmie ITA w miejscowości Krze Duże, która jest krajowym dystrybutorem centrum włoskiego producenta. – Istnieje także możliwość realizowania obróbki czopowania, profilowania wewnętrznego i zewnętrznego, wiercenia ukośnego, odcinania listew, wykonywania gniazd i kanałów odprowadzenia wody, otworów na klamkę, gniazda na zamek, czopów okrągłych i ukośnych.

Skonsolidowanie w jednej maszynie prędkości, specyfiki i dużej wydajności produkcji, bez potrzeby przenoszenia elementów z jednej maszyny na drugą w celu wykonania różnych obróbek jest możliwe dzięki zainstalowaniu belek z dociskami do wykonywania wszystkich obróbek wręgowania skrzydeł okrągłych i drzwi oraz dzięki zainstalowaniu magazynu narzędzi, których może być maksymalnie aż 180. Zadziwia także obudowa zewnętrzna maszyny, uniemożliwiająca wydostawanie się pyłów i wiórów oraz znacząco zmniejszająca hałas.

WOODPECKER 25

Dwa stoły w jednej przestrzeni
WoodPecker to seria maszyn firmy Saomad, które wykonują podobną obróbkę elementów okien, ale różnią się wydajnością, systemem załadunku i wyładunku oraz ilością narzędzi w magazynku. Model WoodPecker 25 pozwala na obrabianie elementów drewnianych o wysokości 15-120 mm, szerokości 30-240 mm oraz długości od 250 do 4500 mm. Ich obróbka w osi Y przez poziomy zespół głowic realizowana jest z prędkością 80 m/min, zaś w osi Z przez pionowy zespół głowic – z prędkością 60 m/min. Oś przesuwania chwytaków pracuje z prędkością 100 m/min. Elementy są pobierane przez chwytaki pozycjonowane pionowo i poziomo na dwóch stołach znajdujących się nad sobą. Załadunek jest wykonywany z dolnego stołu, a następnie po zakończeniu obróbki rozładunek odbywa się na górnym stole. Standardowa długość chwytaków pozwala na obróbkę elementu o długości wewnątrz czopów do 4500 mm. Wybrane narzędzia zlokalizowane są standardowo w magazynku kołowym na 30 pozycji na uchwyty narzędziowe HSK 63E o średnicy narzędzi maksymalnie 200 mm i długości do 250 mm, ale nie cięższych niż 15 kg. W osi C umieszczona jest głowica z elektrowrzecionem pionowym, napędzanym silnikiem o mocy 17 kW, zapewniającym prędkość obrotową 18 000 obr./min. Głowica zastosowana na elektrowrzecionie spełnia funkcję pozycjonowania na stole w zakresie pełnego obrotu agregatów głowiczek i przekładni kątowych. Ruch jest wykonywany za pomocą silnika w osi, połączonego z przekładnią planetarną i mechanizmu z kołami zębatymi.

Kompozycja z opcjami
Do zakresu realizowanych funkcji obróbczych dostosowana jest zawsze przez producenta kompozycja WoodPecker 25. Wszak w ofercie jest wiele urządzeń „opcjonalnych”. Przykładem może być układ chwytaków. Instalowane mogą być chwytaki do obróbki elementów o długości 4500 mm, a nawet 6000 mm. Oprócz wspomnianego standardowego magazynka obrotowego zainstalowany może być drugi magazyn narzędzi obrotowy na 30 pozycji, ale też na 40 pozycji i na 64 pozycje. Istnieje także możliwość zainstalowania drugiego elektrowrzeciona z silnikiem o mocy 17 kW i uchwytem narzędziowym HSK 63E. Może zawierać głowicę z elektrowrzecionem obracanym w osi A. Dla wielu producentów okien interesująca jest głowica wiercąca zawierająca dwa elektrowrzeciona pionowe z silnikami o mocy 4 kW, silnik pionowy do wierceń w poziomie o mocy 4,5 kW, silnik pionowy o mocy 1,7 kW i elektrowrzeciono poziome o mocy 4 kW, ale też silniki poziome do wykonywania zaokrągleń oraz połączone z piłą do odcięcia listwy.

WOODPECKER 25

Elektrowrzeciono i niezależne silniki
Głowica wiercąca jest zespołem z sześcioma niezależnymi jednostkami, z elektrowrzecionem pionowym o mocy 17 kW i uchwytem narzędziowym HSK 63E. Można nim wykonywać czopowanie i profilowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz czopowanie przy kontrprofilowaniu. Wspomnianych sześć jednostek to: elektrowrzeciona pionowe do odcinania listewki za pomocą frezu ø20 z prędkością obrotową 18 000 obr./min, do wykonywania przylg i gniazd zawiasu z frezem ø16, silnik pionowy o mocy 1,7 kW do wykonywania otworów na kołki z uchwytem narzędziowym gwintowanym M10 lub z silnikiem o mocy 4,5 kW do wykonywania otworów na kołki z obrotem pneumatycznym w zakresie 0-90° i prędkością obrotową 6 000 obr./min, silnikiem pionowym o mocy 1,7 kW do wykonywania gniazd klamek, elektrowrzecionem poziomym o mocy 4 kW z podwójnym wyjściem, zaciski ER do wykonywania gniazda zamka frezem ø16 oraz ze wspólnym silnikiem o mocy 3 kW do zaokrąglania o średnicy ø180 oraz z piłą do listewek o średnicy ø200. To ostatnie rozwiązanie zastępuje dwa niezależne silniki do zaokrąglania o średnicy ø180 oraz z piłą do listewek o średnicy ø200. W opcji jest ponadto możliwe zamocowanie silnika pionowego o mocy 1,7 kW do wykonywania gniazd zawiasów A.R. Magazynek obrotowy lub także łańcuchowy W centrum można zainstalować magazyn łańcuchowy na 64 pozycje narzędzi, zamiast standardowego magazynu kołowego na 30 pozycji, ze skokiem 205 mm. Średnica narzędzi może wynosić maksymalnie 200 mm, ale też 300 mm, jednak wówczas sąsiednie pozycje muszą pozostać puste. W tym typie magazynka narzędzia mogą być cięższe – do 20 kg, ale też z uchwytem narzędziowym HSK 63E. Łańcuch jest dostarczany już zamontowany na konstrukcji spoczywającej na podłodze, z przystosowaniem do poprzecznego zamocowania do konstrukcji maszyny. Dla przemieszczania narzędzi o ciężarze ponad 20 kg wymagane jest użycie chwytaków z blokadą zabezpieczającą i odpowiednim systemem odblokowywania pneumatycznego. Alternatywnym rozwiązaniem jest magazyn łańcuchowy na 64 pozycje narzędzi, zamiast standardowego magazynu kołowego na 24 pozycje. W tym przypadku skok wynosi 127 mm, średnica narzędzi może wynosić nawet 215 mm lub 300 mm – z sąsiednimi pozycjami pustymi.

WOODPECKER 25

Dwukrotnie dłuższe elementy
W standardowym rozwiązaniu bufor do załadunku i rozładunku składa się z dwóch stołów – dolnego i górnego w tej samej przestrzeni. System ten pozwala na zmniejszenie przestrzeni roboczej, co sprawia, że maszyna jest bardzo zwarta. Bufor wyposażono w podajnik pasowy z fotokomórką do odsuwania elementów jeden od drugiego, ze zmianą sekwencyjną. Za pomocą tego systemu oddziela się 18 elementów o szerokości 100 mm. Istotne jest, że górny stół rozładunkowy ma budowę pochylni z rolkami swobodnymi nachylonymi do rozładunku elementów, więc obrobione elementy nie mają tendencji do cofania się w strefę obróbki. W opcji oferowany jest bufor do załadunku i rozładunku elementów o długości 6000 mm. W takiej sytuacji niezbędne są chwytaki o długości zwiększonej do 4000 mm. Do formatowania drzwi lub okien łukowych i drzwiczek przeznaczony jest dodatkowy stół do profilowania obwiedniowego. Jest to stół obróbczy jednoprofilowy, z czterema wariantami stołu obróbczego. Wyposażony jest w podwójny przenośnik taśmowy do odprowadzania wiórów i odpadów, pompy próżniowe oraz w przyssawki i zaciski pneumatyczne do blokowania pionowego w dwóch wysokościach.

Możliwe też wklejanie kołków
W skład centrum obróbczego może wejść urządzenie do wtryskiwania kleju i kołków o średnicach ø8, ø10 i ø12 – do wyboru, w zależności od modelu okna. Ilość kleju też jest regulowana w zależności od rodzaju kołka i kleju. Kołki i klej są umieszczane tylko w poprzeczkach. Na słupki klej musi być nakładany ręcznie podczas montażu w ścisku. Dzięki stacji pośredniej, z automatycznym wkładaniem kołków, uzyskuje się zwiększenie wydajności o 30 proc. Nie jest jednak możliwe wkładanie kołków w elementach dłuższych niż 3000 mm lub w opcji – 4000 mm W opcji dostępna jest też kontrola pozycjonowania narzędzi w magazynie, za pomocą lasera z systemem Balluff, dla prawidłowego montażu narzędzi. Opcjonalnie montuje się także piłę tarczową z silnikiem 3 kW do przycinania elementu o grubości 120 mm z prawej strony na drugim chwytaku, dla wykonania poza maszyną w czasie maskowanym, z pojemnikiem na przycięte elementy. Możliwe jest także przystosowanie chwytaków do jednoczesnej obróbki dwóch elementów o takich samych wymiarach na pierwszym chwytaku i jednoczesnej obróbki dwóch elementów na drugim chwytaku. Maksymalna długość podwójnych elementów to 1900+1900 mm. Saomad stwarza jeszcze wiele innych możliwości, związanych choćby z czytnikiem kodów kreskowych, drukarką laserową, różnymi programami obróbki produktów, znakowaniem atramentowym i laserowym.

WOODPECKER 25

Wiele opcji sterowania i programowania
W centrum instalowany jest do produkcji okien system sterowania Siemens Sinumerik 840D sl. Jest to system nowej generacji, bazujący na platformie PC z Windows XP. Istnieje możliwość zainstalowania interfejsu operacyjnego dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą swobodnie programować z pełną funkcjonalnością CNC. Ale generalnie system umożliwia łatwe wykonywanie obróbek (kształtów) już zainstalowanych, z możliwością dowolnej personalizacji i wykonywania obróbki dowolnej figury geometrycznej, zdefiniowanej lub możliwej do zdefiniowania w dowolnej płaszczyźnie elementu i pod dowolnym kątem, w zakresie możliwości maszyny. Długo by zresztą trzeba wymieniać stworzone możliwości realizacji profili i rysunków parametrycznych czy programowania, definiowania własnych prędkości obrotowych czy importowania plików DXF wygenerowanych za pomocą systemów CAD lub programów komercyjnych do projektowania okien drewnianych. WoodPecker 25 to bowiem niezwykłe centrum obróbcze do produkcji okien.
(autor:Jerzy Grudzianka)

Translate »