Roboty lakiernicze – nowy wymiar technologii

Roboty lakiernicze EPISTOLIO zostały zaprojektowane i wykonane z innowacyjnych materiałów, zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki nieograniczonym możliwościom konfiguracji maszyny można precyzyjnie dopasować do profilu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa, np. do lak ierowania krzeseł, okien, drzwi, mebli zamontowanych, paneli profilowanych i brzegów paneli w stosie, trumien i wszelkiego innego rodzaju przedmiotów z drewna. Zgodnie z wymaganiami […]

Roboty lakiernicze EPISTOLIO zostały zaprojektowane i wykonane z innowacyjnych materiałów, zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki nieograniczonym możliwościom konfiguracji maszyny można precyzyjnie dopasować do profilu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa, np. do lak

ierowania krzeseł, okien, drzwi, mebli zamontowanych, paneli profilowanych i brzegów paneli w stosie, trumien i wszelkiego innego rodzaju przedmiotów z drewna.

Zgodnie z wymaganiami klientów roboty EPISTOLIO można zainstalować na obracanych karuzelach, naprzeciw przenośników napowietrznych lub obracanych (istniejących lub nowych), na rolkowych, łańcuchowych, taśmowych lub innych systemach przesuwania. Dzięki zdobytemu doświadczeniu EPISTOLIO jest w stanie zaprojektować i dostarczyć kompletne linie lakiernicze, a roboty mogą być zintegrowane i wyposażone w zewnętrzne osie napędzane (7 oś) oraz w dowolny system zasilania lakierem, łącznie z pompami, pistoletami i zespołami do zmiany koloru.

 

Najwyższa precyzja lakierowania – robot WINSIX   –  zobacz ofertę robota

WINSIX jest naszym naj-wyższym modelem z rodziny robotów EPISTOLIO. Jest wykorzystywany w systemach wizyjnych, z programowaniem offline albo gdy jest wymagana większa precyzja w procesie la-kierowania.

EPISTOLIO oferuje różne rodzaje systemów wizyjnych i oprogramowania do przetwarzania obrazu. DIFO-WINVISION to system wizyjny 2D (opcjonalnie 3D) opracowany do automatycznego lakierowania drzwi i okien, który jest w stanie odczytywać obrazy okien podczas ich przesuwania na przenośniku i wysłać dane bezpośrednio do robota, który będzie je natychmiast przetwarzać i tworzyć program do lakierowania, używając określonych parametrów ustawionych przez operatora. DIFO-3DVISION to z kolei pakiet sprzętu i oprogramowania do analizy i podziału powierzchni 3D odczytywanych za pomocą kamer lub skanera laserowego. Funkcje pierwotne generowane przez oprogramowanie są przetwarzane w celu otrzymania zoptymalizowanej trajektorii lakierowania.
W zależności od rodzaju la-kierowanych elementów mogą być zapisywane różne programy obróbcze, obsługujące liczne parametry zarówno robota, jak i pistoletu. Zaprogramowanie robota tylko przy użyciu komputera osobistego umożliwia z kolei oprogramowanie DIFO-SIMULATION. Robot jest programowany tak samo jak ma-szyny sterowane numerycznie, w oparciu o bazę CAD/CAM, która jest używana do importowania rysunku 3D elementu do lakierowania i wygenerowania trajektorii narzędzia. Następnie DIFO-SIMULATION umożliwia symulację stworzonego programu w środowisku 3D i przekształcenie go na język robota.

Skonfigurowany pod indywidualne potrzeby robot  MRK 6.0  –  zobacz ofertę robota

 

Robot MRK 6.0 to urządzenie, które można zap

rogramować poprzez samouczenie – dla sprawnego lakierowania przed-miotów o skomplikowanych kształtach albo metodą punkt po punkcie dla dokładniejsze-go lakierowania przedmiotów o prostszej geometrii. Robot MRK 6.0 może być zintegrowany z wieloma urządzeniami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi przez EPISTOLIO. Urządzenia te obejmują systemy karuzelowe, zewnętrzne systemy przemieszczania i urządzenia do obracania. Taki sam model robota może być produkowany z ramionami o różnej długości, aby idealnie dostosowywać się do wymiarów lakierowanych elementów i przestrzeni dostępnej w kabinie lakierniczej. Ramiona są wykonane z bardzo lekkich, ale zarazem mocnych materiałów i są wyważone pneumatycznie dla uzyskania dużej swobody manewrowania podczas programowania.

MRK 6.0 jest zbudowany z materiałów wysokiej jakości. Każdy komponent mechaniczny lub elektryczny pochodzi od wiodących producentów w danej branży, aby zagwarantować jak najdłuższą trwałość robota. Wielojęzykowe oprogramowanie sterujące robotem zostało w całości opracowane przez firmę EPISTOLIO i może być do-stosowane do potrzeb klientów. Zawiera ono również moduł do zarządzania produkcją i danymi statystycznymi użytkowania robota.

Oprogramowanie dopasowane do profilu produkcyjnego

Wszystkie roboty lakiernicze EPISTOLIO mogą być wyposażone w różne systemy programowania, takie jak na przykład „Samouczenie”. Z pomocą tego systemu jest możliwe użycie konstrukcji robota, która jest bardzo lekka i wyważona, dla wykonania pierwszego lakierowania elementów. System sterowania rejestruje ruchy oraz wszystkie sygnały i zapisuje je w programie, który następnie może być wykonany automatycznie przez robota. W systemie programowania „Punkt po punkcie” można utworzyć pro-gram do lakierowania elementów, które są geometrycznie zdefiniowane za pomocą regularnych powierzchni wyznaczonych przez odcinki, okręgi i krzywe, wybierając tylko kilka znaczących punktów na przed-miocie i łącząc/przetwarzając je za pomocą prostego oprogramowania opracowanego przez EPISTOLIO. „Systemy skanowania” to z kolei rozwiązanie dedykowane dla klientów, którzy stawiają na pełne zautomatyzowanie. Dla nich EPISTOLIO opracowało systemy wizyjne z fotokomórkami, kamerami i laserami, które są w stanie określić kształt i wymiary powierzchni do lakierowania i automatycznie wygenerować odpowiednie programy lakierowania.

Na zamówienie roboty mogą zawierać oprogramowanie, które pomaga klientowi w planowaniu i monitorowaniu linii produkcyjnej. Opracowane przez firmę EPISTOLIO programowanie posiada możliwość sterowania robota i całej linii za pomocą systemu kodów kreskowych lub RFID i uzyskania szczegółowych raportów dotyczących produkcji. Można też automatycznie sterować procesami automatycznej zmiany koloru i natychmiast zmieniać parametry pistoletów i urządzeń lakierujących.

Wszystkie roboty EPISTOLIO są wyposażone w oprogramowanie do zdalnego serwisowania, które umożliwia klientom połączenie z centrum diagnostycznym za pośrednictwem Internetu, aby uzyskać aktualizację oprogramowania, wprowadzić modyfikacje lub zdiagnozować ewentualne usterki w maszynie.

Źródło: MASZYNY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM – 4 (36) 2015 r.

 

Translate »