Wał strugający z wymiennymi nożykami zmniejsza koszty szlifowania

Połączenie wału strugającego oraz silnika mocy 30 kW daje gwarancję pracy z posuwami, jakie nie są osiągalne na żadnych szlifierkach wyposażonych wyłącznie w taśmy. Kalibracja bez ustępstw – tak można określić serię szlifierek UNDERTOP włoskiej firmy EMC – mówi Michał Warzec z firmy ITA, która jest jej przedstawicielem w Polsce. – Sukcesywny rozwój oferty produktowej […]

Połączenie wału strugającego oraz silnika mocy 30 kW daje gwarancję pracy z posuwami, jakie nie są osiągalne na żadnych szlifierkach wyposażonych wyłącznie w taśmy.

Kalibracja bez ustępstw – tak można określić serię szlifierek UNDERTOP włoskiej firmy EMC – mówi Michał Warzec z firmy ITA, która jest jej przedstawicielem w Polsce. – Sukcesywny rozwój oferty produktowej tego producenta oraz koncentracja tylko w segmencie maszyn do kalibracji oraz lakieru przyniosły wyraźne efekty. Seria szlifierek EMC UNDERTOP prze-znaczona jest dla firm wymagających wy-dajnej kalibracji drewna oraz szlifowania w jednym przejściu. Szlifierka wyposażona jest w zespół dolny UNDER, gdzie agregaty pracują od spodniej powierzchni płyty, następnie element trafia na zespół górny TOP, gdzie następuje obróbka od góry. Oba zespoły pracują z niezależnymi nastawami, mogą posiadać inną wartość zbierania materiału, w zależności od potrzeb.
– Wymiernym efektem końcowym, który liczy się dla posiadacza takiej szlifierki jest uzyskanie elementów o ściśle określonej grubości co najmniej dwukrotnie szybciej niż przy szlifowaniu standardowym – wyjaśnia Michał Warzec. – Dodatkowym profitem jest eliminacja możliwych uszkodzeń materiału w czasie manipulacji pomiędzy kolejnymi operacjami szlifowania lub pomyłki wynikłej z błędnej nastawy maszyny.

Szlifowanie z wałem strugającym

Seria UNDERTOP obejmuje kilka serii maszyn. Najmniejsze UNDERTOP 300 to szlifierki do kalibracji lameli lub kantówki okiennej. Charakteryzują się możliwością szlifowania materiału o szerokości do 300 mm. Model po-średni UNDERTOP 650 jest przeznaczony dla producentów elementów meblowych obrabiających serie lub średniej wielkości elementy przed złożeniem.
Największe modele serii UNDER-TOP to maszyny o szerokości szlifowania 1100 lub 1300 mm. Przeznaczone są do zakładów wymagających dużej wydajności szlifowania, często produkujących usługowo płyty klejone, blaty, drzwi z masywu lub oklejane. EMC umożliwia bardzo elastyczną konfigurację modelu UNDERTOP. Do dyspozycji są zarówno standardowe agregaty wału R (stalowe lub gumowe), ze-spół trzewika K lub P, zespół szczotkowania B, jak również możliwość założenia agregatu wału strugającego W.
Wał W jest szczególnie interesujący dla producentów płyty klejonej. Zasada pracy na maszynie z tego typu wałem jest zbliżona do pracy z grubościówką/wyrówniarką. Wał wyposażony jest w nożyki mechanicznie zbierające naddatek materiału z płyty. Jeżeli jest to wymagane, wał jest w stanie zbierać 1-2 mm twardego drewna na każdą stronę, a dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybkość skrawania sięga 35 m/s, co po-zwala na uzyskanie gładkiej powierzchni po obróbce. Dodatkową wymierną korzyścią dla posiadacza szlifierki jest znacznie zredukowana konieczność wymiany papierów ściernych na maszynie. Przy kalibracji za pomocą taśmy ob-serwujemy szybkie zużywanie się papieru, jeżeli powierzchnia płyty jest pokryta kle-jem – zaznacza Michał Warzec. – Stosując wał strugający wyposażony w obracane i wymienne nożyki, zmniejszamy koszty papieru oraz przestojów. Zestaw nożyków przy obciążeniu 2-zmianowym wystarcza na 1-2 miesiące pracy. Wymiana i obrót nożyków są proste do wykonania. Wał W jest wysuwa-ny poza korpus maszyny, gdzie operator ma łatwy dostęp, konstrukcja jest tak pomyślana, że należy jedynie przykręcić nożyk, aby uzyskać jego poprawne ustawienie na wale. Połączenie wału strugającego oraz silnika 30 kW daje gwarancję pracy z posuwami, które nie są osiągalne na żadnych szlifierkach wyposażonych wyłącznie w taśmy.

Elastyczna konfiguracja

Maszyny  UNDERTOP można w pełni konfigurować. Posiadają one wszystkie możliwości typowych szlifierek szerokotaśmowych: sterowanie z pulpitu, dysze odmuchowe do oczyszczania taśm papieru, pneumatyczne załączanie/wyłączanie agregatów, sterowanie trzewikiem, stopy dociskowe pomiędzy agregatami do prowadzenia krótkich elementów, stół podciśnieniowy. Dodatkowym atutem jest możliwość konfiguracji maszyny do pracy w linii lub wyposażenia w układ podajników i odbioru materiału. Przy takiej konfiguracji wymagany jest jedynie jeden operator, do kontroli pracy szlifierki.Konstrukcja maszyny powoduje, że jest ona bardzo kompaktowa. Dla szlifierki wyposażonej w sześć agregatów roboczych zapotrzebowanie na długość miejsca w hali do jej posadowienia to jedynie 5 m. Nie jest konieczne również wykonywanie specjalnych fundamentów lub obniżanie posadzki. Uzyskanie takich wymiarów jest możliwe dzięki dokładnej synchronizacji transporterów modułu górnego i dolnego oraz ustawieniu agregatów w pionie. Dla klientów posiadających już szlifierkę szerokotaśmową ciekawym rozwiązaniem może być zastosowanie jedynie modułu UNDER. Moduł jest zestawiany w linię z istniejącą szlifierką górną oraz transporterem pośredniczącym.

Translate »