MTV/GM – piec pionowy z ruchomym paleniskiem.

Kocioł “MTV/GM” jest generatorem gorącej wody, przeznaczonym do spalania MDF i płyty wiórowej z załadunkiem za pomocą palnika z RUCHOMYM RUSZTEM model „SCEAT_BETA UNIVERSAL”.

Kocioł jest typu poziomego z pionową wiązką rur, z sześcioma obiegami spalin, w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Ponadto, wysoka prędkość produktów spalania wewnątrz wiązki rur, utrzymuje powierzchnię wymiany ciepła w czystości.

Samonośna konstrukcja jest wykonana z blachy ze stali węglowej o dużej grubości, z komorą spalania o dużej objętości, z mokrymi ścianami i drzwiczkami dla sprawdzania i oczyszczania rusztów. (Naddatek grubości 2 ÷ 4 mm na ewentualne korozje)

Palenisko o dużych wymiarach będzie wyłożone bocznie na całej długości za pomocą cegieł ogniotrwałych o dużej zawartości tlenku glinu.

W tylnej części generator będzie wykonana półka z żeliwnych rusztów, przeznaczona do ukończenia spalania  pozostałości pochodzących ze spalania na ruchomym ruszcie. (Poniżej rusztu znajduje się ślimak do wybierania popiołów, w komplecie z pojemnikiem odbiorczym)

Wiązki rur wykonane ze stali węglowej, przyspawane do odpowiednich płyt sitowych.

Zasilanie kotła będzie wykonane za pomocą ślimaka nazywanego „ślimakiem zasilającym”, wyposażonego w zawór termostatyczny do zapobiegania powstania pożaru.

Zasilanie pierwotnego powietrza spalania pod rusztem, będzie podzielone na dwie części                             i wykonywane za pomocą 2 niezależnych wentylatorów.

W celu optymalizacji spalania generator będzie wyposażony w wentylatory do regulacji powietrza wtórnego i trzeciego.

Korpus kotła jest izolowany za pomocą paneli wyłożonych matami z wełny mineralnej, zamkniętymi płaszczem z blachy stalowej.

Generator MTV-6G/GM może być kontrolowany z każdej strony i wyposażony jest w drzwiczki dla dostępu do komory spalania, komory spalania wtórnego i strefy popiołów.

W ten sposób można łatwo przeprowadzać czynności kontroli i czyszczenia, radykalnie zmniejszając przestoje kotła.


Sławomir Belicki

    Tel.:+48 601 250 704


    * pole obowiązkowe


    Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

    Translate »