TRV 2200, TRV 2700 CURSAL – optymalizerka taśmowa

Optymalizerka serii TRV 2200, TRV 2700 to maszyny o dużych wydajnościach produkcyjnych rzędu 10-12.000 mb/zmianę. Cykl cięcia wysunięcia i opuszczenia piły trwa maksymalnie 0,08 sekundy a transporter taśmowy może osiągać prędkości rzędu 300 m/min.

Różnica pomiędzy optymalizerkami:

 • model CURSAL TRV 2200 posiada podnoszenie-opuszczanie piły za pomocą podwójnego siłownika.
 • model CURSAL TRV 2700 posiada podnoszenie-opuszczanie piły za pomocą silnika (elektryczne)

Optymalizerka TRV 2200 – 2700 została zaprojektowana jako maszyna do pracy stacjonarnej lub w połączeniu z liniami produkcyjnymi.

Możliwe tryby pracy optymalizerki:

 • Optymalizacja długości, opłacalności, minimalizacji odpadu pomiędzy zaznaczonymi defektami na desce – znakami kredy
 • Sekwencje stałych wymiarów – bez konieczności znaczenia deski
 • Cięcie w miejscach zaznaczonych kredą

Optymalizerka do drewna działa w oparciu o unikalny algorytm optymalizacji stworzony przez Cursalaczasu rzeczywistego’ specjalnie dla maszyn przelotowych. Deska nie musi być zeskanowana wcześniej, co powoduje znaczne oszczędności miejsca w zakładzie – przy klasycznym rozwiązaniu jeżeli deska ma mieć np. 5 metrów długości to kamera wykrywająca wadę jest umieszczana przynajmniej 5 metrów przed maszyną. W rozwiązaniu Cursala kamera jest wbudowana w maszynę i nie potrzeba tracić tych 5 metrów. Deska jest skanowana, po każdym wykrytym znaku kredy algorytm przelicza rozkrój jaki piła jest w stanie wykonać. W skrajnych przypadkach produkcyjnych, maszyna jest w stanie nawet wycofać nie odciętą część deski aby wykonać inny rozkrój. Pozwala to na pełną optymalizację desek przy jednoczesnym zminimalizowaniu miejsca niezbędnego pod maszynę.

Element cięty jest przesuwany za pomocą taśmy transportowej zamiast rolek trakcyjnych, dociskany przez górne rolki kauczukowe. Rozwiązanie to cechuje się następującymi zaletami:

 • duża powierzchnia styku elementu z układem napędowym, dzięki czemu minimalizowane są niekontrolowane poślizgi materiału
 • duża liczba rolek dociskowych górnych równomiernie dociskająca-prostująca element do taśmy transportowej
 • pomiar przesunięcia elementu za pomocą przesuwu taśmy a nie za pomocą 'przetaczania się’ rolki po powierzchni elementu – niewrażliwy na błąd nierówności powierzchni
 • brak błędów pomiaru długości przy zużyciu lub oklejeniu się rolek pomiarowych – niewrażliwość na zmianę średnicy rolki
 • brak uszkodzeń powierzchni elementu przez rolki stalowe ryflowane – proszę pamiętać aby rolka dokładnie mierzyła długość musi być mocno dociśnięta do materiału, przy drewnie miękkim będzie następowało odbijanie ryfla w materiale
 • niewielka bezwładność mechaniczna układu napędowego pozwalająca na dużą dynamikę przyspieszenia-hamowania materiału
 • nieskomplikowana mechanicznie budowa względem układu napędowego z rolkami napędzanymi, gdzie łańcuch napędowy rolek jest wielokrotnie dłuższy i ulega z czasem znacznie większemu wyciągnięciu
 • brak konieczności stosowania dolnych rolek kontrujących-ułatwiających przesuwania materiału – te rolki są rolkami o małej średnicy i małej średnicy łożysk, podlegające relatywnie szybkiemu zużyciu

Rozwiązanie Cursala wymaga jedynie okresowej wymiany pasa transportowego, jako typowa czynność obsługowa. Praktyka wskazuje, że pas może zostać odwrócony na maszynie gdyż większy zużycie występuje po stronie tylnej bazy lub co nie jest zalecane zwężony.

 

Maksymalna prędkość taśmy posuwu (jest najszybsza w swojej kategorii) to 300 m/min, jest ograniczona elektronicznie, w czasie testów w fabryce układ transportowy jest testowany z prędkościami 400 m/min. W czasie pracy prędkość w zależności od długości elementów prędkość jest przełączana na niższe aby zachować jak największą precyzję ciętych elementów. Piła tnąca deskę jest wysuwana za pomocą system podwójnego siłownika (model TRV2200), jest to kolejne unikalne rozwiązanie opracowane przez producenta. Pozwala to na większą dynamikę podniesienia/opuszczenia piły, zwiększa o około 10-15% wydajność cięcia. Ruch podniesienia/opuszczenia jest kontrolowany i wysunięcie piły może być kontrolowane z panelu operatora – nie ma konieczności pełnego podniesienia piły przy cięciu elementów o małej grubości. W modelu TRV2700 zastosowano zamiast siłownika jest zastosowany bezszczotkowy silnik elektryczny, ta wersja jest głównie dedykowana do zakładów gdzie są problemy z przyłączem pneumatycznym i należy ograniczyć ilość zużywanego powietrza.

 

Sterownik maszyny pozwala na zapisanie w jednym programie roboczym aż 128 podprogramów. Dla danego programu roboczego możemy zaprogramować 16 klas szerokości deski, a dla każdej szerokości deski możemy zapisać aż 8 klas jakości drewna. Przełączenie się pomiędzy klasą szerokości drewna wymaga od operatora przełączenia mechanicznego przełącznika na panelu maszyny, natomiast klasy jakości są 'przełączane’ za pomocą kombinacji znaków kredy na desce. Na jednej desce mogą występować różne klasy, do przełączenia się na jedną z 8 klas operator musi postawić jedynie 3 znaki. Każdy element może być przypisany do określonego wyrzutnika na taśmie sortującej. Sama szafa elektryczna jest oddzielona od korpusu maszyny, może być ustawiona w miejscu dogodnym dla operatora, komponenty elektryczne nie są narażone na drgania powstające w czasie pracy maszyny.

Maszyna może być wyposażona w skaner szerokości i grubości elementu ładowanego, dzięki czemu automatycznie przestawi się na program danej szerokości oraz ustawi określoną grubość roboczą.

W wypadku gdy cięte jest drewno z sękami o niewielkiej średnicy (porównywalnymi z grubością piły) możliwe jest ustawienie trybu optymalizacji, gdzie wada jest wycinana jednym cięciem – tryby: dobre-wada-dobre-wada lub dobre-dobre-dobre. Pozwala to na zwiększenie wydajności pracy drewnie z sękami o małych średnicach.

Sterownik maszyny może być podłączony do wewnątrz firmowej sieci komputerowej (port ethernet) w celu wymiany informacji lub funkcji teleserwisu. Sterownik M8 Cursala umożliwia również zdalne przyjmowanie rozkrojów elementów i dodawanie ich do kolejki rozkroju – komunikacja z zewnętrznym skanerem wad np. CrossScan, WoodEye Microtec, Woodinspector.

Maszyna wyposażona w sterownik M8 obsługuje również wymianę danych za pomocą pendriva (port USB) umożliwia wgranie przygotowanych w biurze rozkrojów i zapisanie raportów produkcyjnych z wykonanych rozkrojów.

Istnieje możliwość zastosowania przelotowej drukarki do oznaczania elementów pociętych i nadruku np. długości danego elementu.

 

Maszyna składa się z trzech niezależnych modułów, które mogą być również zmienione w przyszłości:

 • stołu załadunkowego
 • piły poprzecznej
 • stołu sortującego

W zależności od wymagań klienta możliwe jest dobranie określonej długości stołu załadunkowego (możliwa wersja rolkowa lub taśmowa) z jednym lub dwustronnym stanowiskiem znaczenia defektów. Możliwe jest zastosowanie pionowego magazynu desek, operator po zaznaczeniu desku wrzuca ja do magazynu a maszyna pobiera ją automatycznie do cięcia.

W wypadku modeli CURSAL TRV2200 i TRV2700 stół załadunkowy może być również z formie poziomego podajnika łańcuchowego. Podajnik może być przystosowany do zaznaczania wad drewna przez 1, 2 lub 3 operatorów. Zastosowanie podajnika łańcuchowego umożliwia stworzenie chwilowego bufora materiału przed maszyną, dzięki czemu chwilowa przerwa zaznaczania nie wpływa na ogólną wydajność.

Na specjalne zapytania możliwe jest, w szczególności kiedy optymalizerka do drewna jest włączana w linię produkcyjną, opracowanie podajnika pod wymagania klienta w określonym procesie.

 

Stół sortujący pocięte elementy może być wyposażony w dwa typy wypychaczy mechanicznych: szybkiego typu (najczęściej stosowane), wolniejsze do elementów o dużej wadze (długości). Do elementów krótkich o długości mniejszej niż 300 mm można zastosować dysze zdmuchujące za pomocą powietrza. Możliwe jest również użycie 'wirtualnego’ wypychacza, gdzie za pomocą zsynchronizowanego ruchu dwóch sąsiednich wypychaczy są sortowane elementy długie (o długości ponad 3 metry). Taśma transportowa rozładunkowa pracuje z prędkością 100 m/min. Wypychacze są zabezpieczone mechanicznie przed możliwością zablokowania tłoczyska siłownika przez kawałek odpadu. Wyposażone są również dodatkowo w czujnik kontrolujący powrót siłownika na pozycję spoczynkową.

Sterownik maszyny umożliwia dokładne sortowanie elementów w określonej klasie i długości tzn:

element o długości 400 mm i 1 klasa jakości – jest sortowany na pierwszym wyrzutniku

element o długości 400 mm i 2 klasa jakości – jest sortowany na drugim wyrzutniku

element o długości 401 mm i 1 klasa jakości – jest sortowany na trzecim wyrzutniku

element o długości 500 mm i 1 klasa jakości – jest sortowany na pierwszym wyrzutniku

element o długości 501 mm i 4 klasa jakości – jest sortowany na czwartym wyrzutniku

itp.

Pozwala to ułatwić odbiór operatorowi, który nie musi kontrolować elementów ponownie. Na danych stanowisku ma sortowane elementy o określonej długości i klasie, dzięki czemu nie musi sprawdzać i jedynie wybiera określoną długość. Maszyna wie jaką długość elementu została wycięta i gdzie należy ją dokładnie wysortować. Sortowanie nie jest zrobione na zasadzie czujnika mierzącego szacunkową długość elementu i sortowania w zależności od przedziału długości. Transporter jest zabudowany osłoną siatkową, istnieje możliwość dostarczenia przednich podpór do wykonania stołu odbiorczego.

 

Linia strugarka, skanner, 3 x optymalizerka

Optymalizerka TRV 2700 ogólna prezentacja

Optymalizerka TRV 2700 ze stolem łańcuchowym podawczym

Optymalizerka ze skanerem wad drewna

 

 

 

 

 


Michał Warzec

  Tel.:+48 601 657 842


  * pole obowiązkowe


  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  Wysunięcie piły o średnicy 500-550

  Drukarka oznaczająca elementy

  Translate »